vit-quay-bac-kinh-mon-an-dat-khach-ngay-tet-o-trung-quoc-1707797394.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YdKa7qRuoPbYkuAk_CwxgQ
Vịt quay Bắc Kinh, món ăn đắt khách ngày Tết ở Trung Quốc

Video: CGTN

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022