CPTPP được ký kết năm 2018, có hiệu lực với Việt Nam từ đầu năm 2019. Hiệp định gồm 11 nước thành viên Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Singapore, New Zealand, Peru và Việt Nam.

Thực tế, các nước CPTPP và Anh đã kết thúc đàm phán từ tháng 3/2023 và ký thỏa thuận đưa Anh trở thành thành viên của khối thương mại 12 nền kinh tế vào tháng 7/2023. Để được công nhận chính thức, các nước thành viên CPTPP cần lần lượt phê chuẩn các văn kiện liên quan.

Với nghị quyết được thông qua, Quốc hội đồng ý áp dụng toàn bộ nội dung của Văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh và các quy định của CPTPP được nêu tại Nghị quyết số 72 năm 2018 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan đối với Vương quốc Anh.

Quốc hội giao Chính phủ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Anh.

Thủ tướng chịu trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Anh.

202406250838534365-z5571136606-6668-7679-1719282496.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Et4KB94zV4M7_0pkLXnLrw

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà. Ảnh: Media Quốc hội

Báo cáo giải trình tiếp thu trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết Thường vụ Quốc hội đánh giá Anh đã dành mức cam kết mở cửa thị trường với Việt Nam cao hơn so với các nước khác trong CPTPP, cao hơn so với cam kết của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA), trong một số nội dung quan trọng với Việt Nam.

"Trong khuôn khổ gia nhập Hiệp định CPTPP, Vương quốc Anh sẽ công nhận các ngành sản xuất của Việt Nam hoạt động theo các điều kiện kinh tế thị trường", ông Hà nói.

Việc Quốc hội phê chuẩn văn kiện tại kỳ họp thứ 7 đưa Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước CPTPP đầu tiên phê chuẩn gia nhập CPTPP của Anh. Điều này thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ thương mại - đầu tư song phương giữa Việt Nam với Vương quốc Anh.

Anh đã nghiên cứu khả năng gia nhập CPTPP từ 2018, nhằm kích thích xuất khẩu hậu Brexit. Họ nộp đơn xin gia nhập CPTPP từ năm 2021. Chính phủ nước này ước tính hiệp định này sẽ giúp họ giảm thuế nhập khẩu ôtô, rượu và sản phẩm từ sữa. GDP Anh sẽ tăng thêm 1,8 tỷ bảng (2,2 tỷ USD) mỗi năm trong dài hạn.

CPTPP là thỏa thuận bổ sung bên cạnh các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Anh đang có với hầu hết các nước thành viên. Các doanh nghiệp Anh cũng sẽ có thêm lựa chọn về điều khoản thương mại. Sau Brexit, Anh đã đạt thỏa thuận thương mại mới với Australia, New Zealand và Nhật Bản.

Đến nay, Singapore, Nhật Bản và Chile đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn việc Anh gia nhập CPTPP. Các nước khác như New Zealand, Brunei, Malaysia, Peru dự kiến hoàn tất việc này trong ít tháng tới.

Sơn Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022