Theo Luật Quy hoạch đô thị, đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp; là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương.

Theo Nghị quyết số 1210/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đô thị cả nước được phân thành sáu loại gồm: đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V. Việc phân loại theo các tiêu chí cơ bản: vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đô thị; quy mô dân số; mật độ dân số; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng.

ha-noi-jpeg-5503-1653134921.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=G3FeU1YwHa7VO7LoZZ1jJQ

Một góc TP Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Câu 1: Thành phố nào là đô thị đặc biệt?

a. Hà Nội

b. Hà Nội, TP HCM

c. Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ

Lê Nam (tổng hợp)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022