Câu 1:

1Q-1227-1642241410.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=l8f4jwCB9EDhxnr-eEBFnA

>>Đáp án

Câu 2: Chỉ di chuyển một cốc nước, hãy tạo ra một hàng cốc có nước và không nước so le nhau.

2Q-5274-1642241410.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=V-Ai276S0La4wSzGBS1oKA

>>Đáp án

Câu 3: Điền kết quả vào dấu hỏi chấm.

3Q-8476-1642241410.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PtKZdActL-EEi0oZeddQTw

>>Đáp án

Câu 4: Đâu là bóng của cành lá màu xanh lá cây?

4Q-8283-1642241410.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hAmymVEOgJGgUS_2DV8Nkw

>>Đáp án

Câu 5: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

5Q-1520-1642241410.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4_Q0oXIHu6ZrkkSsC2Akjg

>>Đáp án

Theo Bright Sides

Tin mới