DPfJP7TV4AErJjc-1716-1619169473.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jqMOieVB0gOmBF6upAJ2ow
A. Về nhà tự pha uống
B. Đi ngay đến quán cafe gần nhất cho tiện
C. Đi xa hơn để tìm cho bằng được quán cafe vừa đẹp, vừa hợp gu mình

Alexandra V