trung-quoc-thong-duong-ham-dau-tien-vuot-song-hoang-ha-1611483065.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LoJqyAXkHLFIMypkgkXXCw
Trung Quốc thông đường hầm đầu tiên vượt sông Hoàng Hà

Video: CCTV+

Loading...