trai-phong-nang-cap-dien-cho-50-000-cu-dan-tren-dao-trung-qu-1565758419_500x300.jpg
Trại phong năng cấp điện cho 50.000 cư dân trên đảo Trung Quốc

Video: Xinhua

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU