san-bay-dau-tien-su-dung-hoan-toan-dien-mat-troi-o-my-1565751295_500x300.jpg
Sân bay đầu tiên sử dụng hoàn toàn điện mặt trời ở Mỹ

Video: WEF

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU