gau-duc-dua-toc-do-de-tan-tinh-con-cai-1578993136_500x300.jpg
Gấu đực đua tốc độ để tán tỉnh con cái

Video: Smithsonian

Loading...
Loading...
Loading...

Tin 24H