Tổ hợp C00 ở ngành Hàn Quốc học của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội có điểm chuẩn là 30. Đây cũng là điểm chuẩn cao nhất của ĐH quốc gia Hà Nội. Một số ngành có mức điểm chuẩn trên 29 như Đông Phương học 29,8 điểm, Quan hệ công chúng 29,3 điểm…

Điểm chuẩn trúng tuyển của ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội là từ 23,55 đến 27,9. Ngành có điểm chuẩn cao nhất trường là Công nghệ thông tin, hệ chất lượng cao (27,9 điểm).

Điểm chuẩn thấp nhất của ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội là 18. Các ngành có mức điểm trúng tuyển này là Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường, Khí tượng và khí hậu học, Hải dương học, Tài nguyên và môi trường nước, Địa chất học.

Danh sách điểm chuẩn các trường thành viên và khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội cụ thể như sau:

q2-16317249590641051672339.png
q3-16317249594171915973374.png
q4-16317249595211053038767.png
q5-1631724959688474537963.png
q6-16317249598221437793893.png
q7-16317249599641238121418.png
qg1-16317249601251850535758.png

Điểm chuẩn các trường thành viên và khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội