Phối hợp xây dựng trung tâm y tế chất lượng cao ở vùng Tây Bắc

(CLO) Tập trung đẩy mạnh việc xây dựng các trung tâm y tế khu vực chất lượng cao tại Phú Thọ, Lào Cai nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và thụ hưởng các dịch vụ tiên tiến cho nhân dân các tỉnh miền núi. Đây là nội dung ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Ban chỉ đạo Tây Bắc vào ngày 23/9.

02:09 - 24/09/2016
hoi-20chu-20thap-20do-2012-1411051088440Sau khi chương trình hợp tác giữa Bộ Y tế và Ban chỉ đạo Tây Bắc được ký kết, việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như quyền được hưởng các chính sách của Nhà nước về Y tế đang được người dân kỳ vọng. Ảnh minh họa.

Mục đích của chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phối hợp, tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác y tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội vùng Tây Bắc. Thông qua chương trình, hai bên cũng sẽ xây dựng chính sách đào tạo, tập huấn, huấn luyện nhằm nâng cao  chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế vùng Tây Bắc.

Sự phối hợp nhằm củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng y tế cơ sở, phấn đấu nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế vùng Tây Bắc là 75% vào năm 2020; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ làm việc đạt 80% vào năm 2020; cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng đến tất cả y tế tuyến huyện.

Trong đó đáng chú ý là mục tiêu của chương trình phối hợp công tác nhằm khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư vùng Tây Bắc dưới 0,3% vào năm 2020, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Đến năm 2020 vùng Tây Bắc cơ bản đủ về số lượng và nâng cao về chất lương nhân lực y tế đáp ứng phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh và y tế dự phòng.

Chương trình hợp tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ Y tế cũng nhằm phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, hoạch định, các Đề án, Dự án, chương trình phát triển y tế, chương trình phát triển BHYT toàn dân, thực hiện an sinh xã hội gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc.

Hai bên phối hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học phát huy các nguồn lực nhằm phát triển sự nghiệp y tế; đặc biệt là y tế cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực; đề xuất chính sách hỗ trợ các địa phương trong đào tạo nhân lực y tế; xây dựng các chính sách hỗ trợ cán bộ nhân viên ngành y tế nhằm thu hút cán bộ có chất lượng cao về công tác tại các địa phương trong vùng.

Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nuôi trồng, chế biến, thu mua, cung ứng sản phẩm cây, con dược liệu cho thị trường trong nước và xuất khẩu theo quy định của pháp luật…

Phương Linh

Loading...