Infographic: Các mẹ trên thế giới nuôi con như thế nào?

Mẹ nào cũng mong con mình khỏe mạnh, thông minh. Nhưng mỗi quốc gia, khu vực lại có quan điểm “nuôi và dưỡng” khác nhau đối với trẻ nhỏ. Mời các bạn cùng vòng quanh thế giới khám phá cách mẹ Mỹ, mẹ Nhật, mẹ Do Thái nuôi con thế nào mà có thể xây dựng những thế hệ trẻ em thông minh, phát triển toàn diện đến thế!

04:07 - 06/07/2016
infographiccacmetrenthegioinuoiconnhuthe
Tag :,
Loading...