Phổ điểm của thí sinh thi THPT quốc gia

Với đề thi phân hóa mạnh mẽ, kỳ thi THPT quốc gia 2016 đã lọc được thí sinh trung bình, khá, giỏi thông qua phổ điểm đẹp. Thí sinh và phụ huynh xem cụ thể phổ điểm tại http://diemthi.vnexpress.net/.

05:07 - 21/07/2016
t-1469097451_660x0.jpg
v-1469097456_660x0.jpg
vl-1469097463_660x0.jpg
hh-1469097479_660x0.jpg
ls-1469097491_660x0.jpg
dl-1469097496_660x0.jpg
nn-1469097556_660x0.jpg
s-1469097641_660x0.jpg

VnExpress

  • (21/7)img_blank.gif
  • (21/7)img_blank.gif
  • (20/7)img_blank.gif
  • (20/7)img_blank.gif
  • (19/7)img_blank.gif
Loading...