Cindy Crawford sánh đôi con gái xinh như mộng

Dân trí Siêu mẫu U50 Cindy Crawford rất tự hào về hai con càng lớn càng đẹp như bố mẹ.

11:06 - 12/06/2016
cindy-crawford-sanh-doi-con-gai-xinh-nhu
cindy-crawford-sanh-doi-con-gai-xinh-nhu
cindy-crawford-sanh-doi-con-gai-xinh-nhu
cindy-crawford-sanh-doi-con-gai-xinh-nhu
cindy-crawford-sanh-doi-con-gai-xinh-nhu
cindy-crawford-sanh-doi-con-gai-xinh-nhu
cindy-crawford-sanh-doi-con-gai-xinh-nhu
cindy-crawford-sanh-doi-con-gai-xinh-nhu
cindy-crawford-sanh-doi-con-gai-xinh-nhu
cindy-crawford-sanh-doi-con-gai-xinh-nhu
cindy-crawford-sanh-doi-con-gai-xinh-nhu
cindy-crawford-sanh-doi-con-gai-xinh-nhu

Vĩnh Ngọc

Xem thêm :
Loading...