Giải 3 bài toán lớp 1 kỳ thi Kangaroo 2015

Nhiều độc giả đã tìm ngay ra đáp án của 3 bài toán lớp 1 trong kỳ thi quốc tế Kangaroo 2015, song cũng không ít người cho kết quả sai.

01:03 - 06/03/2016
toangiai1-1457195602_660x0.jpg
toangiai2-1457195605_660x0.jpg
toangiai3-1457195608_660x0.jpg
toangiai4-1457195613_660x0.jpg
toangiai5-1457195617_660x0.jpg
toangiai6-1457195620_660x0.jpg

Trung tâm CERASưu tầm và dịch đề thi

  Bạn có thể quan tâm
  • (3/3)
  • (9/1)
  • (24/1)
  • (2/3)
  • (15/2)
Loading...