Những câu nói ý nghĩa chào tạm biệt năm cũ

Cùng gửi lời chào năm cũ với những câu nói tiếng Anh khiến bạn ấm lòng hơn để chuẩn bị tinh thần cho một năm mới bình an, hạnh phúc.

09:02 - 07/02/2016
6-b3-a1-8174-1454658967.jpg

Say goodbye to the voices in your head that tell you that you are incapable of doing something or being someone. They lie a lot, and you should know that by now.

Nói tạm biệt với những ý nghĩ cho rằng bạn không thể làm được điều gì đó hay không thể trở thành ai đó. Đã đến lúc bạn nhận ra rằng những ý nghĩ ấy đang đánh lừa chính bản thân bạn.

6-b3-a2-jpeg-1337-1454658967.jpg

Say goodbye to the promises you didn’t keep, know that timing is everything and good things take time.

Nói tạm biệt với những lời hứa bạn không thực hiện, hãy biết rằng thời điểm quyết định tất cả và những điều tốt đẹp luôn cần thời gian.

6-b3-a3-6749-1454658968.jpg

Say goodbye to the self-doubt and the negativity last year brought. It might not be the happy ending you wanted, but it could possibly be the happy beginning you didn’t see coming.

Nói tạm biệt với sự hoài nghi và những suy nghĩ tiêu cực về bản thân trong suốt năm qua bởi nó có thể không mang lại một kết thúc hạnh phúc mà bạn mong muốn, nhưng sẽ có thể là một khởi đầu hạnh phúc mà bạn không biết.

6-b3-a4-1647-1454658968.jpg

Say goodbye to the people who don’t want anything to do with you; they are not meant to be in your life for one reason or another. Focus on the ones who do and the ones who care.

Nói tạm biệt với những người không muốn làm điều gì với bạn, bởi những người đó không có ý nghĩa xuất hiện trong cuộc đời bạn vì một lý do nào đó. Tập trung vào những người quan tâm tới bạn.

6-b3-a5-3233-1454658968.png

Say goodbye to all the words people told you about yourself, the ones that made you love yourself a little less. Think of how little these people know about you and your story or why you are the way you are.

Nói tạm biệt với những lời nói của mọi người khiến bạn ghét bản thân mình hơn. Hãy nghĩ xem, họ biết ít như thế nào về bạn, câu chuyện của bạn và lý do khiến bạn là chính bạn như bây giờ.

6-b3-a6-8929-1454658969.jpg

Say goodbye to the addiction you had for your phone, or your laptop, or social media, or anything you were voraciously obsessed with. Spend more time with nature, and teach yourself that too much of anything will eventually suffocate you.

Nói tạm biệt với thói quen nghiện điện thoại, máy tính, các phương tiện truyền thông đại chúng hay bất cứ thứ gì mà bạn bị ám ảnh sâu sắc. Hãy dành nhiều thời gian hơn với thiên nhiên và dạy bản thân bạn rằng quá nhiều thứ sẽ bóp nghẹt cuộc sống.

Y Vân

Loading...