Cái gì bỏ xuống nước không chìm, cho vào than không cháy?

Nhiều người vò đầu bứt tóc cũng không thể tìm ra đáp án của câu đố trên, còn bạn?

08:10 - 07/10/2017

01-Copy-6872-1506481998.jpg

Cái gì bỏ xuống nước không chìm; cho vào than không cháy; Chặt không đứt, bẻ không gãy?

Bóng

Đó là cái bóng

Loading...