Sao teen chi triệu đô mua nhà

Dân trí Mới 18 tuổi nhưng ngôi sao Ariel Winter đã có thể tự tậu cho mình ngôi nhà trị giá 1,5 triệu đô la.

09:09 - 28/09/2016
a1-1475028449890.jpg
a2-1475028449900.jpg
a3-1475028449910.jpg
a4-1475028449919.jpg
a5-1475028449928.jpg
a6-1475028449936.jpg
a7-1475028449947.jpg

Vĩnh Ngọc

Loading...