Phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng

Phổ điểm là căn cứ giúp thí sinh biết mình đang ở vị trí nào, từ đó cân nhắc lựa chọn trường đại học phù hợp. Thí sinh xem chi tiết tại http://diemthi.vnexpress.net/

06:07 - 21/07/2016
dh1-1469098822_660x0.jpg
dh2-1469098823_660x0.jpg
dh3-1469098823_660x0.jpg
dh4-1469098824_660x0.jpg
dh5-1469098824_660x0.jpg
dh6-1469098825_660x0.jpg
dh8-1469098822_660x0.jpg
dh7-1469098826_660x0.jpg

VnExpress

  • (21/7)img_blank.gif
  • (21/7)img_blank.gif
  • (21/7)img_blank.gif
  • (20/7)img_blank.gif
  • (20/7)img_blank.gif
Loading...