Bài toán 1: Hãy tìm ra đáp án cho phép tính dưới đây?

puzzle-234-700x420-4829-1565691779.jpg

>>Đáp án

Bài toán 2: Bạn hãy tìm ra điểm tương đồng của các số trong dãy số dưới đây?

bai-toan2-4017-1565691779.jpg

>>Đáp án

Bài toán 3: Bố mẹ A có 6 người con trai, bao gồm A. Mỗi người con trai có một người chị gái. Hỏi gia đình A có bao nhiêu người?

A. 9 người

B. 12 người

C. 14 người.

>>Đáp án

Tú Anh (Theo The Epoch Times)

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU