loai-chim-do-te-chuyen-xien-con-moi-qua-gai-nhon-de-xe-thit-1560684829_500x300.jpg
Loài chim đồ tể chuyên xiên con mồi qua gai nhọn để xẻ thịt

Đức Huy (Theo National Geographic)

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU