ho-rong-12-km2-o-chile-bien-mat-lan-dau-tien-sau-2-000-nam-1547306315_500x300.jpg
Hồ rộng 12 km2 ở Chile biến mất lần đầu tiên sau 2.000 năm

Đồ họa: Next

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU