Ngành Y tế tỉnh An Giang: Nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức

(NB&CL) Giai đoạn 2016- 2020, Ngành Y tế tỉnh An Giang tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở cả về vật chất, trang thiết bị và cán bộ để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân; Đồng thời, phát triển mạng lưới khám chữa bệnh, chú trọng hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Đó là chia sẻ của GĐ Sở Y tế An Giang – ông Từ Quốc Tuấn – với Báo NB &CL.

02:09 - 24/09/2016

Theo ông Từ Quốc Tuấn, giai đoạn 2016- 2020, bên cạnh những mặt thuận lợi, ngành Y tế An Giang cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, điển hình: Các yếu tố về kinh tế- xã hội, yếu tố môi trường, tự nhiên và nhất là về cung ứng dịch vụ y tế; trong khi nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng về số lượng và chất lượng thì khả năng cung ứng dịch vụ y tế của ngành còn nhiều hạn chế.

Cụ thể như mô hình bệnh tật, ngoài các bệnh truyền nhiễm cần được tiếp tục giải quyết tốt, các bệnh không lây nhiễm, tai nạn thương tích ngày càng tăng, các dịch bệnh mới, dịch bệnh lạ lại diễn biến khó lường. Giám đốc Tuấn cho biết: “Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là cơ hội cho ngành Y tế phát triển, tuy nhiên ngành Y tế nói chung và Y tế tỉnh An Giang nói riêng cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức như những nguy cơ lây các bệnh nguy hiểm, các dịch bệnh mới diễn tiến khó lường, thêm vào đó là ô nhiễm thực phẩm do sử dụng hóa chất cấm trong nuôi trồng, chế biến và bảo quản thực phẩm vẫn là vấn đề nhức nhối chưa được kiểm soát hiệu quả…”.

GD-SO-Y-TE-.-An-Giang.-Tu-Quoc-Tuan.jpgÔng Từ Quốc Tuấn- GĐ Sở Y tế An Giang.

Bên cạnh đó, ngành Y tế tỉnh An Giang vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn về tài chính: Y tế chi phí cho chăm sóc sức khỏe còn thấp, các nguồn viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam ngày càng giảm dần. Việc phát triển bảo hiểm Y tế tuy có tăng, nhưng vẫn còn chậm so với mức trung bình của toàn quốc. Trong việc thực hiện khám chữa bệnh BHYT cũng còn nhiều bất cập, điển hình là sự bất cập trong cơ chế quản lý, thanh toán chi phí, thủ tục hành chính. Việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương cho các chương trình mục tiêu Y tế- Dân số khó khăn do không còn nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia. Nhân lực ngành Y tế An Giang thật sự vẫn còn thiếu, cơ cấu chưa hợp lý, chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu phát triển vì nhiều nguyên nhân khách quan.

 Tuy nhiên, trước những khó khăn, thách thức này, ngành Y tế tỉnh An Giang vẫn nỗ lực để vượt qua và tìm một lối đi cho riêng mình. Nói về cách “vượt qua”, GĐ Sở Y tế An Giang Từ Quốc Tuấn khẳng định: “Để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra như nâng cao chất lượng dịch vụ Y tế, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, ngành Y tế còn đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, phát triển hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân; tập trung tạo sự chuyển biến rõ nét trong chất lượng cung cấp các dịch vụ Y tế;  Đồng thời, đổi mới cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực Y tế, đổi mới cơ chế tài chính Y tế công, huy động mọi nguồn lực cho việc phát triển sự nghiệp Y tế; phát triển nguồn nhân lực Y tế, nâng cao hiệu quả thông tin- giáo dục- truyền thông và đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe…”.

Bên cạnh đó, Giám đốc Từ Quốc Tuấn còn đặc biệt nhấn mạnh về việc xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân: “Ngành Y tế An Giang đang nỗ lực đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách về đào tạo, tuyển dụng, đãi ngộ cán bộ Y tế theo các qui định của Nhà nước; đồng thời nghiên cứu tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh để thu hút cán bộ Y tế, ưu tiên hỗ trợ phát triển cán bộ Y tế cơ sở, Y tế dự phòng, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ của ngành Y tế như  tâm thần, lao, phong , y học cổ truyền…, phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, kỹ thuật cao ở tuyến tỉnh. Bên cạnh đó, ngành cũng tích cực đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa, lồng ghép các yêu cầu bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân vào các chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tăng cường huy động các nguồn lực của cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”.

Ngành Y tế An Giang đặc biệt quan tâm đến việc đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe, tìm kiếm và khai thác các nguồn lực đầu tư cho Y tế, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển cơ sở hành nghề y tế tư nhân; Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ người dân tỉnh An Giang tham gia BHYT  đạt chỉ tiêu đề ra .

    TRẦN TÍN

Loading...