Thành lập Hội Kiều học Việt Nam

Ngày 14/7, thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đã ký quyết định cho phép thành lập Hội Kiều học Việt Nam - tổ chức dành cho những học giả và công chúng yêu mến kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

09:08 - 12/08/2011
Quyết định ghi rõ: “Hội Kiều học Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo Điều lệ của Hội Kiều học Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động”. akieu.jpg Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Trước đó, Ban Vận động thành lập Hội Kiều học Việt Nam, do Tiến sĩ Phan Tử Phùng làm trưởng ban, đã được thành lập từ năm 2010.

Mục đích của Hội là nghiên cứu, làm phát lộ giá trị, tinh hoa về văn học nghệ thuật, về văn hóa xã hội kết tinh hội tụ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du nhằm tôn vinh, phát huy và bảo vệ di sản văn hóa quý giá và bậc nhất này của Việt Nam. Hội cũng nêu cao vai trò phải phổ cập rộng rãi những hiểu biết sâu sắc mọi mặt về Truyện Kiều của các nhà nghiên cứu để nâng cao độ cảm thụ cái hay, cái đẹp, cái tinh túy của tác phẩm này.

Theo evan

Loading...