Rời Việt Nam, Naomi Campbell tới Mỹ nhận giải thưởng lớn

Dân trí "Báo đen" Naomi Campbell bay thẳng từ Việt Nam tới Mỹ dự lễ trao giải của hiệp hội thời trang Mỹ và nhận giải Biểu tượng thời trang thế giới.

05:06 - 05/06/2018
naomicampbell2018cfdafashionawardsshowg7i9cyizqyel-1528192519360805169257.jpg
naomicampbell2018cfdafashionawardsshownrntuawktixl-15281925193622070464934.jpg
naomicampbell2018cfdafashionawardsshowpnboyv7enol-1528192519366667455754.jpg
naomicampbell2018cfdafashionawardsshowvq5u8f1r7kgl-15281925193711659584110.jpg
naomicampbelleuropeanbestpicturesdayllsc2nf63usl-15281925193801281018732.jpg
2-15281925015311893111474.jpg
3-15281925015381975203690.jpg

Vĩnh Ngọc

Theo DM

Tag :
Loading...