Giới trẻ Việt chứng minh độ chịu chơi khi tự bóc mác đồ đắt không tưởng

02:07 - 10/07/2018
gioi-tre-viet-gay-choang-voi-nhung-set-do-trong-binh-thuong--1531188607_500x300.png
 
 
Giới trẻ Việt gây choáng với những set đồ 'trông bình thường mà giá trên trời'
 

Nguồn: SNKRVN

Loading...