Thành viên SNSD nào từng bỏ trốn khỏi SM khi là thực tập sinh?

Vì quá áp lực với việc luyện tập, cạnh tranh nên người này từng có lúc bỏ trốn khỏi công ty.

12:01 - 06/01/2016
tumblr-static-tumblr-static-7e-7402-8250

Quỳnh Mai

Loading...