Quiz: Visual của các nhóm nhạc nữ Kpop là ai?

Hãy thử xem liệu bạn biết bao nhiêu về các visual (khuôn mặt đại diện) xinh đẹp của các nhóm nhạc này nhé!

11:09 - 21/09/2017

Khuôn mặt đại diện của SNSD là ai?

1-8641-1505965022.jpg
Tae Yeon Yoon Ah
Tiffany Seo Huyn

Khuôn mặt đại diện của f(x) là...

2-9697-1505965023.jpg
Krystal Luna
Victoria Amber

Khuôn mặt đại diện của T-ara là... 

3-jpeg-7101-1505965023.jpg
So Yeon Ji Yeon
Qri Boram

Khuôn mặt đại diện của Twice là... 

4-9100-1505965023.jpg
Sana Na Yeon
Tzuyu Mina

Khuôn mặt đại diện của EXID là... 

5-2335-1505965023.jpg
Jung Hwa Sol Ji
Hye Rin Hani

Khuôn mặt đại diện của Miss A là... 

6-5637-1505965023.jpg
Min Fei Suzy

Khuôn mặt đại diện của AOA là... 

7-3704-1505965023.jpg
Choa Seol Huyn
Mina Hye Jeong

Khuôn mặt đại diện của After School là... 

8-7041-1505965023.jpg
Lizzy Nana
UEE Raina

Khuôn mặt đại diện của A pink là... 

9-9394-1505965023.jpg
Cho Rong Na Eun
Bomi Ha Young

Mộc Trà

Loading...