Người quen ở The Face: Đi thi để thể hiện

11:05 - 31/05/2018
thi-sinh-the-face-du-thi-vi-mai-chua-co-dau-an-chung-minh-kh-1527738712_500x300.jpg
 
 
Thí sinh The Face: 'Dự thi vì mãi chưa có dấu ấn, chứng minh khác biệt'
Loading...