Ngắm nhìn nhan sắc của Hoa hậu Hồng Kông qua các thời kì

Đã có không ít Hoa hậu Hồng Kông tạo dựng được vị trí trong làng giải trí nhờ danh hiệu từ cuộc thi sắc đẹp này.

01:09 - 01/09/2015

Cuộc thi " 2015" vừa kết thúc với việc trao danh hiệu cao quý nhất cho thí sinh mang SBD 01 - Mạch Minh Thi. Nhiều ý kiến cho rằng Hoa hậu Hồng Kông càng ngày càng kém nổi bật. Trang Sina đã "lật lại hồ sơ", soát lại hình ảnh của các Hoa hậu Hồng Kông kể từ ngày cuộc thi sắc đẹp danh giá này bắt đầu.

"Hoa hậu Hồng Kông" được coi là cuộc thi sắc đẹp có uy tín nhất của Hồng Kông, theo thông lệ, người được trao giải cũng sẽ là đại diện của Hồng Kông dự thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Người hoa Thế Giới. Nhiều người đẹp đã thành danh sau cuộc thi này và tạo dựng được vị trí của họ trong làng giải trí Hồng Kông.

20150901_star_hoahau32-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 1995 - Dương Uyển Nghi
20150901_star_hoahau33-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 1996 - Lý San San
20150901_star_hoahau34-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 1997 - Ông Gia Tuệ
20150901_star_hoahau35-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 1998 - Hướng Hải Lam
20150901_star_hoahau36-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 1999 - Quách Thiện Ni
20150901_star_hoahau37-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông Quách Thiện Ni và Á Hậu - Hồ Hạnh Nhi
20150901_star_hoahau38-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2000 - Lưu Tuệ Ẩn
20150901_star_hoahau39-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2001 - Dương Tử Kỳ
20150901_star_hoahau40-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2002 - Lâm Mẫn Lợi
20150901_star_hoahau41-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2003 - Tào Mẫn Lợi
20150901_star_hoahau42-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2004 - Từ Tử San
20150901_star_hoahau43-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2005 - Diệp Thúy Thúy
20150901_star_hoahau45-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2006 - Trần Nhân Mỹ
20150901_star_hoahau46-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2007 - Trương Gia Nhi
20150901_star_hoahau47-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2008 - Trương Thư Nhã
20150901_star_hoahau48-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2009 - Lưu Thiến Đình
20150901_star_hoahau49-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2010 - Trần Đình Hân
20150901_star_hoahau50-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2011 - Chu Thần Lệ
20150901_star_hoahau51-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2012 - Trương Minh Gia
20150901_star_hoahau52-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2013 - Trần Khải Lâm
20150901_star_hoahau53-73745.jpg
Hoa hậu Hồng Kông 2014 - Thiệu Bội Ni
20150901_star_hoahau54-73745.jpg
Tân Hoa hậu Hồng Kông 2015 - Mạch Minh Thi
Nguồn: Sina
Loading...