G-Dragon muốn phẫu thuật thẩm mỹ bộ phận nào trên cơ thể?

Đến G-Dragon cũng có lúc không tự tin với một bộ phận trên cơ thể và muốn đụng dao kéo.

03:12 - 25/12/2015
150625musicGDRAGON0018-9667b-2614-145103

Quỳnh Mai

Loading...