Fan ruột đoán MV Kpop chỉ qua một cảnh quay

Thử xem độ nhạy bén của bạn thế nào nhé!

12:07 - 15/07/2018
batch-1-3062-1531543926.jpg
Miracle
No Other
Mamacita
batch-2-5110-1531543926.jpg
Mamma mia
I'm In Love
Volume Up
Number Nine
batch-3-6369-1531543926.jpg
Cleansing Cream
It Hurts
Fiction
Before The Dawn
batch-4-5360-1531543926.jpg
Hangover
Gangnam Style
Gentleman
batch-5-7233-1531543926.jpg
Back
Miss Right
Wolf
batch-6-4974-1531543926.jpg
Hot Summer
Sunset Glow
Like This
batch-7-3578-1531543926.jpg
Keep Your Head Down
Venus
Empty
batch-8-4115-1531543926.jpg
Bubble Pop
Smoky Girl
Twinkle
I Will Show You
Loading...