Ai là em út trong các nhóm nhạc Kpop? (2)

12:06 - 23/06/2018

Ai là người trẻ nhất ở iKON?

1-9824-1529657017.jpg
B.I. Chan Woo Jin Hwan Bobby
Dong Hyuk Yun Hyeong Jun Hoe

Ai là người trẻ nhất ở Monsta X?

2-1535-1529657017.jpg
Hyung Won Min Hyuk Ki Hyun Won Ho
Shownu I.M Joo Heon

Ai là người trẻ nhất ở Wanna One?

3-8586-1529657017.jpg
Dae Hwi Woo Jin Guan Lin Sung Woon
Ji Sung Jin Young Ji Hoon Min Hyun
Jae Hwan Seong Woo Kang Daniel

Ai là người trẻ nhất ở EXID?

4-6938-1529657017.jpg
Hye Rin
Hani
LE
Sol Ji
Jeong Hwa

Ai là người trẻ nhất ở BTOB?

5-5005-1529657017.jpg
Sung Jae Eun Kwang Hyun Sik Peniel
Chang Sub Min Hyuk Il Hoon

Ai là người trẻ nhất ở WINNER?

6-8289-1529657018.jpg
Mino
Seung Yoon
Seung Hoon
Jin Woo

Ai là người trẻ nhất ở NU'EST?

7-2375-1529657018.jpg
Aron
Baek Ho
Ren
JR
Min Hyun

Ai là người trẻ nhất ở VIXX?

8-1940-1529657018.jpg
Leo Hong Bin Ravi
N Hyuk Ken

Ai là người trẻ nhất ở Block B?

9-2904-1529657018.jpg
Tae Il P.O.  U-Kwon Kyung
B-Bomb Jae Hyo Zico

Ai là người trẻ nhất ở BLACK PINK?

10-jpeg-8423-1529657018.jpg
Jennie Rosé Lisa Ji Soo
Loading...