Thêm 2 doanh nghiệp đa cấp bị chấm dứt hoạt động

(CLO) Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Tupperware Việt Nam và Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam.

11:09 - 13/09/2016

Theo đó, Công ty TNHH Tupperware Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính: Số 288, đường Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: EPPY RUMONDANG SIMAMORA, theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 023/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 10/2/2015, sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 15/08/2016.

Lý do chấm dứt hoạt động: Thay đổi phương thức kinh doanh để đảm bảo phù hợp với thị trường Việt Nam; Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

812201642305PMbhdc.jpgThêm 2 cty đa cấp ngừng hoạt động

Thời bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 01/10/2016. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ: Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo và Sự kiện; Điện thoại: 0909 111 816; Fax: +84 38 207016; Email: [email protected]

Đơn vị thứ 2 chấm dứt hoạt động là Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính: Số 256 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: TÂN DIỆP ÁI, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 035/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 26 tháng 03 năm 2015.

Lý do chấm dứt hoạt động: Doanh nghiệp không triển khai hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do đó bị Cục Quản lý cạnh tranh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Quyết định số 209/QĐ-QLCT. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 12 tháng 08 năm 2016; Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: Tân Diệp Ái; Chức vụ: Giám đốc; Điện thoại: 0873050128.Thông tin liên hệ tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp:

Tỉnh Hải Phòng, Thành phố Hà Nội, Hải Dương, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Kiên Giang, Bắc Giang, Yên Bái, Thành phố Hồ Chí Minh: Người liên hệ: Quang Diệu Nhi; Điện thoại: 0938 609 613;

Tỉnh Lạng Sơn: Người liên hệ: Vũ Thị Lợi; Địa chỉ: Số 25, ngõ 8, đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn; Điện thoại: 0917 539 636.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Tupperware Việt Nam và Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

PV

 

Loading...