Ngân sách chi hơn 64.000 tỷ đồng trả nợ và viện trợ

Trong một tháng qua, ngân sách Nhà nước đã phải chi thêm gần 8.000 tỷ đồng để trả nợ và viện trợ.

06:06 - 10/06/2016

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 15/8, tổng chi trả nợ và viện trợ đạt 64.100 tỷ đồng, bằng 61% dự toán cả năm. So với một tháng trước đó, số chi tăng thêm gần 8.000 tỷ đồng.

Cũng trong ngày hôm nay, theo đồng hồ nợ công của Economist, tổng nợ công của Việt Nam là 75,5 tỷ USD, bằng 48,8% GDP và tăng 12% so với cùng kỳ. So với mức cảnh báo 65% GDP của các tổ chức quốc tế, nợ công của Việt Nam được đánh giá vẫn ở mức an toàn.

no-cong-1377591403.jpg
Chi trả nợ và viện trợ 64.100 tỷ đồng 8 tháng đầu năm.

Trong khi đó, bội chi ngân sách từ đầu năm tới ngày 15/8 ước đạt 102.000 tỷ đồng, bằng 63% dự toán cả năm (162.000 tỷ đồng) và ước bằng 3% GDP, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra (4,8% GDP).Tuy nhiên, có thể thấy các khoản thu ngân sách 8 tháng vẫn ở mức thấp. Tổng thu tính đến 15/8 ước đạt 461.000 tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán năm, trong đó thu từ dầu thô chỉ bằng 68%, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu bằng 54%.

Trong thu nội địa, do hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn nên nguồn thu từ doanh nghiệp đạt thấp. Thống kê cho thấy thu từ khu vực Nhà nước trong 8 tháng ước khoảng 89.800 tỷ đồng, bằng 51% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) nhỉnh hơn, đạt 67.500 tỷ đồng, bằng 63%.

Nguồn thu từ thuế cũng gặp khó khăn khi thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước mới đạt 54% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 59% và thu thuế bảo vệ môi trường, thu phí, lệ phí cũng chưa đạt mức 60% kế hoạch năm.

Huyền Thư

Loading...