Chấm dứt hoạt động đa cấp của Công ty TNHH Isagenix Việt Nam

(CLO) Cục Quản lý cạnh tranh( Bộ Công Thương) vừa ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Isagenix Việt Nam với lý do đơn vị xin giải thể.

08:10 - 10/10/2016

dc-9955b-28f96_LSNJ.jpg

Công ty TNHH Isagenix Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính: Ô số 2, Tầng M, Tòa nhà Sông Hồng, Số 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp số: 017/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 23 tháng 01 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ tư ngày 22 tháng 01 năm 2016.

Lý do chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, bởi xét thấy việc kinh doanh tại Việt Nam không còn cần thiết đối với Chủ sở hữu Công ty, vì vậy, Chủ sở hữu Công ty quyết định giải thể Công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, các hoạt động bán hàng đa cấp cũng bị chấm dứt.

Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của đơn vị này trên toàn quốc; Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 14 tháng 03 năm 2016.

Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ: Bà Đào Thùy Linh; Điện thoại: Điện thoại: 04-32080888

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Isagenix Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Thành Vinh

Loading...