Nhà phố Beeston / thiết kế: Shaun Lockyer Architects

10:01 - 06/01/2014

Thiết kế mới đã thổi một luồng sinh khí vào ngôi nhà từ thời trước thế chiến thông qua sự kết hợp của một số khoảng trống và hình thức móc nối các thành phần cũ và mới của ngôi nhà với nhau. 

Dự án ít được mở rộng và trong thực tế nó được giảm kích thước để tạo ra các kết quả mong muốn cho khách hàng. Hiệu quả đạt được là một không gian liền mạch, bất ngờ và hấp dẫn đồng thời bảo tồn được các giá trị cũ với quang cảnh thành phố tuyệt đẹp cũng như các khu vực giải trí tư nhân. 

Beeston01.jpg

Beeston10.jpg

Beeston09.jpg

Thiết kế kiến trúc: Địa điểm: Brisbane QLD, Australia Nhóm thiết kế: Shaun Lockyer, Shane MarshNăm hoàn thành: 2013Nhiếp ảnh: Scott Burrows 

Beeston16.png

Beeston17.png

Beeston03.jpg

Beeston04.jpg

Beeston05.jpg

Beeston06.jpg

Beeston08.jpg

Beeston11.jpgBeeston12.jpg

Beeston07.jpgBeeston13.jpg

Beeston14.jpg

Beeston15.jpg

Loading...