Khách sạn WELL / thiết kế: MVA

07:08 - 13/08/2013

WELL là một khách sạn hội nghị/chăm sóc sức khoẻ được đặt tại khu phức hợp “Terme Tuhelj” bên cạnh công viên lịch sử và giáo triều Barốc “Mihanović”, Croatia. 

Bằng việc kết nối tất cả các cơ sở hiện có và mới cũng như tích hợp chúng vào một quần thể mới có ý nghĩa, ý tưởng khách sạn “được tách riêng” đã được hình thành, cung cấp cho người sử dụng sự kết nối với thiên nhiên từ các không gian bên trong. Được thiết kế bởi Marin Mikelić và Tomislav Vreš của văn phòng kiến trúc MVA, các phần mới của khách sạn được phân chia theo chiều dọc một cách rõ ràng. 126 phòng được phân chia thành ba pavilon nhỏ. 

WELL05.jpg

WELL02.jpg

Architects: Location: Tuheljske Toplice, CroatiaArchitect In Charge: Marin Mikelić, TomislavVrešCollaborators: DubravkaPerica, IvanaKrneta, IvanaDrviš, SilvijaPranjić, Sara Pavlov, StjepanBirač (Architecture)Client: TermeTuheljd.o.o. Landscape Architecture: AmalijaDenichSignage, Design: TatjanaPetricInterior Consulting: Iva BakovićBuilding Physics: Mateo BilušStructural Engineering: Mario Todorić, TodingElectrical Engineering: SrećkoZubak, Shema ZS Area: 12,250 sqm Year: 2012Photographs: Ivan Dorotić (© ArchDaily) 

WELL18.png

WELL19.png

WELL20.png

WELL21.png

WELL01.jpg

WELL03.jpg

WELL04.jpgWELL06.jpg

WELL07.jpgWELL09.jpg

WELL08.jpg

WELL10.jpg

WELL11.jpg

WELL12.jpgWELL13.jpg

WELL15.jpg

WELL16.jpg

WELL14.jpg

Loading...