“Chiếc bình” từ 2500 bậc thang của KTS Thomas Heatherwick

02:07 - 13/07/2018

Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-22.jpg?resize=640%2C427&ssl=1

Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-23.jpg?resize=640%2C853&ssl=1

Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-4.jpg?resize=640%2C427&ssl=1

Cấu trúc này được tổ hợp bằng các khối thang tiền chế thép lớn với bề mặt hoàn thiện màu đồng bóng nằm giữa trung tâm quảng trường công cọng Hudson Yards với 28.000 loài thực vật, 200 cây cổ thụ, cây thân gỗ, và vườn lâu năm.

Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-3.jpg?resize=640%2C960&ssl=1 Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-2.jpg?resize=640%2C853&ssl=1

Xem thêm:

Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-14.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-13.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-12.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-11.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-10.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-9.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-8.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-7.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-6.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-5.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-4.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-3.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-2.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-1.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-23.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-22.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-21.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-20.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-19.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-18.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-17.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-16.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-15.jpg?resize=100%2C100&ssl=1

Ảnh Related-Oxford | Archdaily

Loading...