Trào lưu ảnh chế theo Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP

Ngay sau khi Sơn Tùng M-TP ra mắt MV Chạy ngay đi, không ít các anh hùng bàn phím đã ra một loạt ảnh chế hài hước.

03:05 - 17/05/2018

Chay%20ngay%20di%201.jpg

Chay%20ngay%20di%202.jpg

Chay%20ngay%20di%203.jpg

Chay%20ngay%20di%204.jpg

Chay%20ngay%20di%205.jpg

Chay%20ngay%20di%206.jpg

Chay%20ngay%20di%207.jpg

Chay%20ngay%20di%208.jpg

Chay%20ngay%20di%209.png

Chay%20ngay%20di%2010.jpg

Ảnh Internet

Loading...