Trắc nghiệm phân biệt 'heavy', 'hard' và 'strong'

"She's a ... drinker". Từ cần điền vào chỗ trống là "heavy" hay "strong"? 

07:08 - 14/08/2018
hoc-tieng-Anh-4800-1534153493.jpg

Ảnh: Brain Buster

Loading...