Phổ điểm theo khối hỗ trợ thí sinh xét tuyển đại học

Kết quả phổ điểm theo khối của thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng cho thấy, trừ khối thi D, D1 có điểm trung bình dưới 15, khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15, các khối thi còn lại đều trên 15.

10:07 - 26/07/2016
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469501345_6
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469501346_6
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469501347_6
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469501348_6
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469501350_6
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469501352_6

Lan Hạ

  • (26/7)img_blank.gif
  • (26/7)img_blank.gif
  • (25/7)img_blank.gif
  • (23/7)img_blank.gif
  • (23/7)img_blank.gif
Loading...