Hướng dẫn giải đề minh họa môn Vật lý

Đề Vật lý gồm 40 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút.

03:10 - 07/10/2016
huong-dan-giai-de-Ly-1-1475747007_660x0.
huong-dan-giai-de-Ly-2-1475747007_660x0.
huong-dan-giai-de-Ly-3-1475747007_660x0.
huong-dan-giai-de-Ly-4-1475747008_660x0.
huong-dan-giai-de-Ly-5-1475747008_660x0.
huong-dan-giai-de-Ly-6-1475747009_660x0.
huong-dan-giai-de-Ly-7-1475747010_660x0.
huong-dan-giai-de-Ly-8-1475747012_660x0.
huong-dan-giai-de-Ly-9-1475747014_660x0.

Nguồn: Tuyển sinh 247

  • (7/10)img_blank.gif
  • (7/10)img_blank.gif
  • (6/10)img_blank.gif
  • (5/10)img_blank.gif
  • (5/10)img_blank.gif
Loading...