Học tiếng Anh qua bài phát biểu của Tổng thống Obama

Trưa 24/5, Tổng thống Mỹ Obama có bài phát biểu 30 phút trước 2.000 trí thức và doanh nhân Việt Nam. Ông đã trích dẫn nhiều câu văn, thơ nổi tiếng của Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Văn Cao...

09:05 - 25/05/2016
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172067_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172069_
anhba_660x0.jpg
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172079_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172085_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172090_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172096_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172102_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172108_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172113_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172119_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172124_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172130_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172136_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172142_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172147_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172152_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172157_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172163_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172168_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172174_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172179_
Screen-Shot-2016-05-25-at-17-1464172183_

Giáo viên tiếng Anh Smartcom Việt Nam

  • (25/5)img_blank.gif
  • (25/5)img_blank.gif
  • (25/5)img_blank.gif
  • (25/5)img_blank.gif
  • (24/5)img_blank.gif
Loading...