Hơn 100 giáo viên Nghệ An bị chuyển xuống dạy tiểu học

Do bậc THCS thừa, trong khi Tiá»u há»c lại thiếu nên huyá»n Diá»n Châu (Nghá» An) Äã thuyên chuyá»n hàng loạt giáo viên.

06:08 - 09/08/2018

HÆ¡n 100 giáo viên THCS á» huyá»n Diá»n Châu (Nghá» An) vừa tham gia lá»p nghiá»p vụ sÆ° phạm tiá»u há»c. Những ngÆ°á»i này nằm trong diá»n thuyên chuyá»n xuá»ng dạy Tiá»u há»c từ nÄm há»c 2018-2019. 

Ãng Ngô Quang Long, TrÆ°á»ng phòng Giáo dục và Äào tạo huyá»n Diá»n Châu cho biết, theo rà soát toàn huyá»n có 231 giáo viên THCS bá» dÆ°, trong khi Tiá»u há»c thiếu 123 ngÆ°á»i. Äợt này phòng sẽ Äiá»u chuyá»n 113 ngÆ°á»i; 22 ngÆ°á»i khác Äang trong diá»n nuôi con nhá» sẽ bá» chuyá»n khi con trên 36 tháng tuá»i.

"Không có cách làm nào khác hợp lý hÆ¡n viá»c Äiá»u chuyá»n những giáo viên dôi dÆ° vì Äang thá»±c hiá»n tinh giản biên chế. Viá»c Äiá»u chuyá»n là Äá» cân Äá»i ngân sách, trả lÆ°Æ¡ng cho những ngÆ°á»i này", ông Long nói.

giao-vien-3592-1533807870.png

Má»t buá»i bá»i dưỡng nghiá»p vụ cho những giáo viên THCS Diá»n Châu thuá»c diá»n bá» thuyên chuyá»n. Ảnh: Lâm SÆ¡n.

Những giáo viên thuá»c diá»n không bá» thuyên chuyá»n Äợt này gá»m phụ nữ nuôi con nhá» hoặc Äang mang thai; ngÆ°á»i Äang mang bá»nh hiá»m nghèo; những ngÆ°á»i có chá»ng hoặc vợ Äang công tác tại vùng biên giá»i hải Äảo; con Äẻ của liá»t sÄ©...

"Thá»i gian tá»i huyá»n sẽ tÄng cÆ°á»ng thêm các Äợt bá»i dưỡng nghiá»p vụ, cho dạy thá»­ nghiá»m, thÄm lá»p dá»± giá» vá»i những giáo viên diá»n thuyên chuyá»n. Ngay ban Äầu thì không thá» hy vá»ng những ngÆ°á»i này dạy tá»t Äược, nhÆ°ng sẽ từng bÆ°á»c khắc phục", TrÆ°á»ng phòng Giáo dục nói.

Lãnh Äạo Sá» Ná»i vụ Nghá» An cÅ©ng cho rằng viá»c Äiá»u chuyá»n giáo viên THCS Äi dạy Tiá»u há»c dù có phần bất cập, song không còn giải pháp nào khả quan hÆ¡n. Toàn tá»nh Nghá» An Äang thừa 1.400 giáo viên, trong Äó phần lá»n là bậc THCS.

Ngoài huyá»n Diá»n Châu, nhiá»u Äá»a bàn khác của Nghá» An cÅ©ng Äang thuyên chuyá»n giáo viên.

Loading...