Đề và đáp án môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia

Trong 90 phút, thí sinh phải "giải quyết" hết 50 câu trải dài 8 trang giấy.

04:07 - 04/07/2016
sinh-592-1-1467624770_660x0.jpg
sinh-592-2-1467624770_660x0.jpg
sinh-592-3-1467624771_660x0.jpg
sinh-592-4-1467624771_660x0.jpg
sinh-592-5-1467624771_660x0.jpg
sinh-592-6-1467624772_660x0.jpg
sinh-592-7-1467624772_660x0.jpg
sinh-592-8-1467624772_660x0.jpg
dapan1-1467624917_660x0.jpg
  Bạn có thể quan tâm
  • (2/7)
  • (3/7)img_blank.gif
  • (3/7)
  • (4/7)img_blank.gif
  • (1/7)
Loading...