Đề thi và đáp án môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP HCM 2018

Đề thi môn tiếng Anh có nhiều câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức vào các tình huống cần sử dụng ngoại ngữ của cuộc sống. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, gồm những kiến thức đã học và ôn trước kỳ thi.

05:06 - 02/06/2018

Chiều 2/6, thí sinh vừa hoàn thành môn thi tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 2018 tại TP HCM.

Đề thi có 36 câu, nhiều thí sinh đánh giá là rất khó. Số câu khó đến gần 10 câu. Phần đọc hiểu văn bản khá nhiều và phần suy luận hơi ngược.

Tuy nhiên cũng có nhiều thí sinh đánh giá đề vừa sức, phần kiến thức cơ bản khá nhiều, những học sinh khá giỏi làm trong khoảng 30 phút. Kiến thức nâng cao không nhiều, nhưng có nhiều từ vựng lạ. Phần word form hơi khó và đưa kiến thức xã hội vào nhiều.

1-1527930712586739791906-1527931400818364438563.png
2-1527930712587660300442-1527931410902681284477.png
3-15279307125881987335107-1527931420285667732797.png
4-1527930712589482014725-15279314433081678056934.png
5-1527930712589143009225-15279317338751205847593.png
6-15279307125901846264090-1527931462220354217160.png
7-15279307125901276280374-1527931469247653265629.png
Loading...