Đề thi Toán vào lớp 10 hệ chuyên: Ngắn gọn, rõ ràng, không có câu hỏi đánh ...

Các thí sinh thi vào lớp 10 hệ chuyên tại TP HCM đánh giá đề thi ngắn gọn, rõ ràng, không có câu hỏi đánh đố.

05:06 - 03/06/2018

Đề thi Toán gồm 6 câu hỏi khá ngắn gọn, rõ ràng.

34370759101577651130885085112824426022305792n-15280189540781934362236-1528018969667401789158.png
Loading...