Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2018 - 2019

Đề thi năm nay được đánh giá là khá dễ, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao.

08:06 - 07/06/2018

Cách ra đề thi năm nay có cấu trúc tương tự đề thi năm 2017, lặp lại về cách thức ra đề tức là đề thi vẫn gồm 5 bài toán lớn, mỗi bài gồm nhiều câu hỏi nhỏ, được sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ khó. Xét về tổng thể kiến thức, đề thi có khoảng 85% câu hỏi thuộc phần kiến thức cơ bản, 15% câu hỏi vận dụng ở mức độ khó, có tính phân loại cao như câu I.3, câu III.2b; câu IV.4, câu V, đòi hỏi các thí sinh phải có kỹ năng tính toán, tư duy và lập luận toán học tốt. 

capture-15283652563432116325373.png
2-1528365256331423062453.png
3-15283652563331724660963.png
4-1528365256340716504632.png
5-15283652563421718673469.png
3468822320292437704803513446542857962258432n-15283642116092074839839-15283642239051152566527.png

Đề thi môn Toán

3456176420292700838110531106642600632254464n-1528366141388164447575-15283661501761978874262.png
3458456220292703004776984539021347942039552n-15283661413901082642486-15283661564492007512175.png
3463321420292700904777197633601041975476224n-1528366141392127673495-1528366163194244507620.png
3472834920292701804777106992899334249381888n-1528366141394885764300-15283661697461834781503.png
3486666820292695271444424754223205453922304n-15283661414001150439962-15283661761138022096.png
Loading...