Chim kiwi và lá dương xỉ bạc là biểu tượng nước nào?

Người dân quốc gia ở Nam bán cầu được gọi với tên thân mật là "người kiwi" theo tên loài chim đặc hữu.

08:09 - 19/09/2018
chim-Kiwi-9887-1537351871.jpg

Chim kiwi. Ảnh: Plano Informativo

Câu 1: Chim kiwi và lá dương xỉ bạc là biểu tượng nước nào?

a. Australia

b. New Zealand

c. Fiji

Loading...